Apie mus
Apie mus

Asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“ yra tarptautinės organizacijos Integruota mediacija dalis, kurios pagrindiniai tikslai – skatinti integruotos mediacijos supratimą, taikymą ir plėtrą Lietuvoje, organizuoti mediatorių mokymus ir jų kvalifikacijos kėlimą integruotos mediacijos kontekste, taikyti ir plėtoti tarptautiniu mastu pripažintus mediacijos standartus, užmegzti kontaktus bei palaikyti glaudžius ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kaupti bei dalintis informacija, gerąja praktika bei patirtimi.

Nors asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“ įsikūrė dar visai neseniai, t.y. 2019 m. balandžio 19 d., tačiau būtina pastebėti, kad integruotos mediacijos šaknys aptinkamos dar 1996 m. ir glūdi Vokietijoje. Sparčiai besiplečianti organizacija Integruota mediacija Vokietijoje šiuo metu turi jau daugiau kaip 4‘400 (keturis tūkstančius keturis šimtus) narių. Be to, integruotos mediacijos asociacijos įsikūrę ir kitose užsienio šalyse: Austrijoje, Latvijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Portugalijoje, Egipte, Graikijoje, Rusijoje, Pranzūzijoje, Maroke, Kirkizijoje. To sekoje, asociacija „Integruota mediacija Lietuva“, būdama tarptautinės organizacijos dalimi, neabejotinai, yra perėmusi bei ketina perimti ateityje didžiąją dalį gerosios praktikos, žinių bei informacijos, kuria disponuoja tiek pati tarptautinė organizacija Integruota mediacija, tiek jos narės senbuvės.

Remiantis tarptautinės organizacijos Integruota mediacija pradininku, jos iniciatoriumi ir įkūrėju Arthur Trossen, integruota mediacija – tai vientisas, kryptingas, paremtas patirtimi ir orientuotas į ilgalaikę naudą bei ypatingai giliai įsiskverbiantis supratimo perteikimas, kuris ginčų sprendimo atvejais gali apimti visus ginčo aspektus.

Pasak Arthur Trossen, supratimo kontekste veikianti integruota mediacija yra unikalus reiškinys, užtikrinantis ne momentinį, bet ilgalaikį ginčo išsprendimą, kuris sąlygoja ne tik ilgalaikę taiką, bet ir tolimesnių ginčų išvengimą.

Arthur Trossen teigimu, integruota mediacija gali būti suprantama kaip visa apimanti mediacijos koncepcija, kuri naudojama tiek darbe, tiek kasdieninėse gyvenimo situacijose. Integruota mediacija yra toks mąstymo būdas, kuris ne tik padeda išspręsti problemas, jų išvengti, bet ir leidžia jas įveikti. Integruota mediacija kaip taikos kūrimo priemonė yra galima bet kur, bet kada ir bet kurioje gyvenimo situacijoje.

Teisėjas, mokslų daktaras Arthur Trossen labai prisidėjo prie mediacijos plėtros Vokietijoje ir Europos Sąjungoje. Arthur Trossen, kuris yra baigęs ne tik teisės, bet ir psichologijos studijas, išleido mediacijos įstatymo komentarą apie mediacijos, psichologijos ir teisės konsolidaciją (MEDIATION (un)geregelt Die Konsolidierung von Mediation, Psychologie und Recht. Der universelle Praxis B und Lehrbuchkommentar zur alternativen Konfliktbeilegung. Arthur Trossen (Hrsg.), Bernd Bohnetm, Frank Diedrich, Susanne Gehling, Werner Schieferstein, Christoph L. Rummel, Roland Breinlinger, Thomas Lapp, Peter A. Doetsch, AnneK Barbara Kern, WinKManagement GmbH Auflage Erscheinungsjahr: 2014 ISBN 9 783981 385434).

Šiuo metu Arthur Trossen yra tarptautinės organizacijos Integruota mediacija pirmininkas, taip pat internetinio portalo „Mediationwikis“, kuris šiai dienai yra laikomas viena didžiausių laisvai prieinamų duomenų bazių visais mediacijos klausimais, redaktorius. Be to, Arthur Trossen veda seminarus daugelyje užsienio šalių, su juo intensyviai bei dažnai konsultuojamasi mediacijos įgyvendinimo klausimais.

Negalima nepastebėti, kad integruota mediacija dar vadinama „į klientus orientuota mediacija“, kadangi visas integruotos mediacijos procesas yra kryptingai orientuotas ne tik į ginčų išsprendimą čia ir dabar, bet ir į tolimesnius ginčo šalių poreikius, jų patenkinimą. Integruota mediacija yra ypatingai lanksti, lengvai pritaikoma. Todėl daroma prielaida, kad pažinimo procesas, vykstantis mediacijos fone, gali būti įgyvendintas labai skirtinguose kontekstuose.

Taigi, integruota mediacija turi būti suprantama kaip ginčų sprendimo būdas, kuris dėka itin aukšto supratimo lygmens bei gebėjimo laiku ir tinkamai išgauti, įsisavinti reikiamą kiekį tikslinės informacijos, suteikia efektyvią galimybę ginčo šalims pačioms rasti sprendimą, paremtą maksimalia nauda, kuri neapsiriboja pavieniais aspektais, bet apima visą problemos sudėtingumą bei sudaro galimybę palyginti gautą rezultatą su kitais galimais rezultatų variantais.

Kyla pagrįstas klausimas – iš kurio kito ginčų sprendimo būdo galima tikėtis daugiau, nei kad yra (gali būti) gaunama taikant integruotą mediaciją?

Daugiau informacijos apie integruotą mediaciją galima rasti interneto svetainėse:

https://www.in-mediation.eu

https://www.wiki-to-yes.org  

Asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“
Antakalnio g. 84 – 20, LT – 10204 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 305138912
Įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras
Asociacijai „Integruota mediacija Lietuvoje“ rašykite adresu:
info@in-mediation.lt