Apie mus
Apie mus

Asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“ yra tarptautinės organizacijos Integruota mediacija dalis, kurios šaknys aptinkamos dar 1996 m. ir glūdi Vokietijoje.

Asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“ buvo įsteigta, siekiant skatinti mediacijos plėtrą ir jos prieinamumą, organizuoti mokymus mediatoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, organizuoti mediacijos paslaugų teikimą, konsultuoti ir atstovauti asociacijos narius, kaupti ir platinti informaciją apie mediaciją bei mediatorius, šviesti ir informuoti visuomenę mediacijos taikymo bei kitais su mediacija susijusias klausimais, palaikyti glaudžius ryšius ir bendradarbiauti su tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis, rinkti, kaupti ir dalintis gerąja praktika.

Asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariais gali tapti ne tik mediatoriai, bet ir kitų profesijų atstovai ar juridiniai asmenys, kurie suinteresuoti mediacija.  

Sparčiai besiplečianti organizacija Integruota mediacija Vokietijoje šiuo metu turi jau daugiau kaip 4‘400 (keturis tūkstančius keturis šimtus) narių. Integruotos mediacijos asociacijos įsikūrę ir kitose užsienio šalyse: Austrijoje, Latvijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Portugalijoje, Egipte, Graikijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Maroke, Kirgizijoje. Gausus tarptautinės organizacijos Integruota mediacija narių tinklas sudaro galimybę savo nariams greitai ir nesudėtingai dalintis aktualia informacija, žiniomis, gerąja praktika, rekomendacijomis, pagalba sprendžiant kilusius ginčus taikiai. Tai ypatingai aktualu kilus ginčams su tarptautiniu elementu ir tais atvejais, kada reikia kompleksinės pagalbos (kelių sričių specialistų bei kt.).

Tarptautinės organizacijos Integruota mediacija pradininkas, jos iniciatorius ir įkūrėjas Arthur Trossen integruotą mediaciją apibūdina kaip vientisą, kryptingą, paremtą patirtimi ir į ilgalaikę naudą orientuotą supratimo perteikimą, kuris ginčų sprendimo atvejais gali apimti visus ginčo aspektus. Pasak Arthur Trossen, supratimo kontekste veikianti integruota mediacija yra unikalus reiškinys, užtikrinantis ne momentinį, bet ilgalaikį ginčo išsprendimą, kuris sąlygoja ne tik ilgalaikę taiką, bet ir tolimesnių ginčų išvengimą.

Arthur Trossen teigimu, integruota mediacija gali būti suprantama kaip visa apimanti mediacijos koncepcija, kuri naudojama tiek darbe, tiek kasdieninėse gyvenimo situacijose. Integruota mediacija yra toks mąstymo būdas, kuris ne tik padeda išspręsti problemas, jų išvengti, bet ir leidžia jas įveikti. Integruota mediacija kaip taikos kūrimo priemonė yra galima bet kur, bet kada ir bet kurioje gyvenimo situacijoje.

Integruota mediacija dar vadinama „į klientus orientuota mediacija“, kadangi visas integruotos mediacijos procesas yra kryptingai orientuotas ne tik į ginčų išsprendimą čia ir dabar, bet ir į tolimesnius ginčo šalių poreikius, jų patenkinimą. Integruota mediacija yra ypatingai lanksti, lengvai pritaikoma. Todėl daroma prielaida, kad pažinimo procesas, vykstantis mediacijos fone, gali būti įgyvendintas labai skirtinguose kontekstuose.

Taigi integruota mediacija turi būti suprantama kaip ginčų sprendimo būdas, kuris dėka itin aukšto supratimo lygmens bei gebėjimo laiku ir tinkamai išgauti, įsisavinti reikiamą kiekį tikslinės informacijos, suteikia efektyvią galimybę ginčo šalims pačioms rasti sprendimą, paremtą maksimalia nauda, kuri neapsiriboja pavieniais aspektais, bet apima visą problemos sudėtingumą bei sudaro galimybę palyginti gautą rezultatą su kitais galimais rezultatų variantais.

Daugiau informacijos apie integruotą mediaciją galima rasti interneto svetainėse:

https://www.in-mediation.eu

https://www.wiki-to-yes.org  

Asociacija „Integruota mediacija Lietuvoje“
Antakalnio g. 84 – 20, LT – 10204 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 305138912
Įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras
Asociacijai „Integruota mediacija Lietuvoje“ rašykite adresu:
info@in-mediation.lt