Tapti
Informacija pageidaujantiems tapti asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariais

Asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę teikti mediacijos paslaugas ir (ar) kitu būdu suinteresuoti mediacija.

Asmuo, norintis tapti asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariu, turi pateikti asociacijos valdybos pirmininkui:

  • rašytinį prašymą, kuriame būtų nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys, taip pat išsamūs motyvai, remiantis kuriais asmuo nori tapti asociacijos nariu;
  • įsipareigojimą laikytis asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų bei kitų teisės aktų reikalavimų.

Pripažinimo asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariu klausimą nagrinėja asociacijos valdyba.

Asociacijos valdyba turi teisę atsisakyti priimti asmenį į asociacijos narius, jeigu:

  • asmuo nėra pakankamai motyvuotas narystei asociacijoje;
  • asmens narystė asociacijoje gali pakenkti geram asociacijos vardui ir (ar) kitu būdu neigiamai paveikti asociacijos veiklą.

Asmuo tampa asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariu tada, kai asociacijos valdyba priima dėl jo įstojimo į asociacijos narius teigiamą sprendimą.