Tapti
Informacija pageidaujantiems tapti asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariais

Asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariais gali tapti fiziniai asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • yra nepriekaištingos reputacijos;
  • turi teisę teikti mediacijos paslaugas;
  • nepiktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;
  • turi asociacijos steigėjų sutikimą (pritarimą) narystei asociacijoje.

Asmuo, norintis tapti asociacijos „Integruota mediacija Lietuvoje“ nariu, pateikia asociacijos vadovui:

  • rašytinį prašymą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • patvirtinimą, kad yra nepriekaištingos reputacijos;
  • įsipareigojimą laikytis asociacijos įstatų, Europos mediatorių etikos kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  • dokumentus, kurie patvirtina pretendento atitikimą reikalavimams, kurie keliami asociacijos nariams.